Begejstring i arbejdslivet! 


Teamudviklingen

forsætter med stor succes rundt om i landet - med inddragelse af den nyste hjerneforsknings resultater i forbindelse med kommunikation og læring - deltagernes lærings- og kommunikationsstile testes.


biopro

skaber rammerne til at øge trivslen og arbejdsglæden i teamudvik-lingsforløb.

 

Konceptet

er typisk sammensat af et opstartssemniar 1 - 2 hele dage og derefter 2 - 10 halve personaledage/fyraftensmøder med input og opfølgning på processen. Trivselsundersøgelser før og efter dokumeterer udviklingen.

 

Antallet af "100% medarbejdere" øges markant - sygefraværet reduceres.

Konceptet blev grundlagt med et pilotprojekt på Lokalcenter Trøjborg og Abildgården i Århus. Her gennemførtes projektet:  "Når arbejdslivet spræller af glæde og velfærd!" - støttet af det daværende Velfærdsministerium.

 

Et samarbejde med Business Centret i Aarhus, sikrer at konceptet kan køres med VEU godtgørelse.

 

biopro • Ingerslevs Boulevard 21 • DK-8000 Århus • tlf.: +45 22 17 25 63 • mail:kontakt@biopro.biz

 

Begejstring i arbejdslivet!