Vi ser mulighederne - I styrker driften! 

 

Vores forretningsområder dækker bæredygtige løsninger, arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, lærings-/kommunika-tionsstile, coaching, krop og humor, trivsel og personaleudvikling.

 

Biopro består af ejer og chefkonsulent Jens Peter Schytte, eksterne konsulenter og et netværk af samarbejdspartnere. Vi arbejder med afsæt i social intelligens, humor, anerkendelse og værdsættelse i vores tilgang til opgaverne med fokus på høj transfer - umiddelbar anvendelighed i hverdagen.

 

Jens Peter Schytte, biolog, certificeret ICC coach og systemisk proceskonsulent med erfaring inden for personaleudvikling, coaching, arbejdsmiljø, miljøløsninger, bæredygtig adfærd, lærings- og kommuni-kationsstile samt erfaring med frivilligt arbejde i foreningslivet.

 

Certificeret i e-stimates adfærds-, person- og styrkeprofiler samt 360 graders testværktøjer.

 

Certificeret i Læringsstilsmetodik ved Mitt universitet i Sverige

 

Arbejder med (ISO) ledelsessystemerne inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

 

 

Eksterne Konsulenter

Lillian Kjærholm, afd.leder på OK-Centeret Egå.

 

Janne Koefoed, komikker, hospitalklovn og terapeut.

 

Steen Lund Hansen systemisk konsulent med krop, humor og teamspirit i fokus.

 

 

biopro • Ingerslevs Boulevard 21 • DK-8000 Århus • tlf.: +45 22 17 25 63 • mail: kontakt@biopro.biz

 

biopro - hvem er vi?