Rettidig omhu - ny APV!

 

Arbejdspladsvurderingen (APV), skal fornyes løbende ved ændringer eller mindst hvert 3. år.

Udover at kortlægge arbejdsmiljøet skal du i følge loven inddrage arbejdsrelateret sygefravær i en handlingsplan for løsning af evt. arbejdsmiljøproblemer.

 

Få tjek på arbejdsmiljøet - før tilsynet! 

- hvordan du styrker virksomheden med APV´en

- styrk samarbejdet i arbejdsmiljøindsatsen

- den årlige arbejdsmiljødrøftelse 
- anvend positiv psykologi og anerkendelse i personaleplejen

- lav din egen anerkendende APV

- APV på en let og enkelt måde

 

biopro tilbyder bistand i alle faser af arbejdet med APV´en samt projekter med det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsrelateret sygefravær.

 

 

Vi tilpasser APV´en virksomhedens behov og krav for omfang og metode.

 

biopro • Ingerslevs Boulevard 21 • DK-8000 Århus • tlf.: +45 22 17 25 63 • mail: kontakt@biopro.biz

 

biopros kerneområder

 

Team og personaleudvikling             Arbejdsmiljø og APV